Cyprus Airways
 

Ανακοίνωση Κυπριακών Αερογραμμών

Λευκωσία

9 Ιανουαρίου 2015

 

Αγαπητοί επιβάτες

 

Ως συνέπεια της αρνητικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ανταγωνισμού σχετικά με την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών, το οποίο υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών αποφάσισε σε σημερινή του συνεδρία  να θέσει σε λειτουργία την διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης και προς τούτο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς υλοποίηση της απόφασης αυτής.

 

Στο πιο πάνω πλαίσιο η εταιρεία με λύπη αποφάσισε την άμεση αναστολή του πτητικού έργου της εταιρείας με το τέλος της σημερινής μέρας.

 

Οι Κυπριακές Αερογραμμές επιθυμούν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τα εκατομμύρια των επιβατών που τις τίμησαν και τις στήριξαν με την προτίμηση τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της 68χρονης πορείας τους.  Θερμότατες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς όλο το προσωπικό και συνεργάτες, που με επαγγελματισμό και αφοσίωση προσέφεραν πάντοτε τις καλύτερες τους υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

 

Είμαστε περήφανοι καθώς οι Κυπριακές Αερογραμμές διαδραμάτισαν σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας και της τουριστικής βιομηχανίας του νησιού.  Ταξιδεύαμε τη σημαία του νησιού μας στο εξωτερικό με περηφάνια.

 

Η Κυβέρνηση έχει προβεί σε εναλλακτικές διευθετήσεις για επηρεαζόμενους επιβάτες.

Οι εναλλακτικές διευθετήσεις που προσφέρει η Κυβέρνηση αφορούν όλους τους επιβάτες που έχουν στην κατοχή τους εισιτήρια σε πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών.

Οι εναλλακτικές αυτές διευθετήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τη ναύλωση αεροσκαφών, τη μεταφορά του επιβάτη με άλλη αεροπορική εταιρεία στον προορισμό του είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω, που να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση σχετικά με τις αρχικές επιλογές και διευθετήσεις του επιβάτη.  Η Κυβέρνηση θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος των εναλλακτικών πτήσεων.

 
Πληροφορούνται οι επηρεαζόμενοι επιβάτες που έχουν διευθετήσει το ταξίδι τους με ημερομηνίες αναχώρησης μέχρι και τις 9/2/2015 μπορούν άμεσα να επικοινωνούν με το ταξιδιωτικό γραφείο Top Kinisis Travel Public στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 77787878, ή αν τηλεφωνούν από το εξωτερικό στον αριθμό +35 22869999, ούτως ώστε να διευθετηθεί η έκδοση νέου εισιτηρίου.  Για τους υπόλοιπους επιβάτες με ημερομηνία αναχώρησης από τις 10/2/2015 θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση εντός των προσεχών ημερών.

Από την ιστοσελίδα του ταξιδιωτικού γραφείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.topkinisis.com, θα παρέχονται επίσης γενικές πληροφορίες για τις διευθετήσεις που γίνονται ή/και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους επιβάτες.

 

Σας ευχαριστούμε.

 

Cyprus Airways Announcement

 

Nicosia

9 January 2015

Dear Passengers,

Following the adverse decision of the European Commission for Competition, issued today, on the application of the Republic of Cyprus of a Restructuring Plan for Cyprus Airways (Public) Ltd submitted in October 2013, the Board of Directors of Cyprus Airways has decided to initiate the procedure for voluntary liquidation and to that effect all necessary measures will be taken.

In the context of the above decision all operations of the company will be suspended as of the close of business today.

Cyprus Airways would like to warmly thank the millions of passengers who flew with the airline over the years, for their choice and support.  Special thanks are also expressed to the staff of the airline as well as its associates, whose professionalism and dedication were always at the service of the passengers.

We are extremely honoured to have made a valuable contribution, over the last 68 years, to the development of the economy of Cyprus and its tourism industry in particular. We have flown the flag of our country worldwide with pride.

The government of Cyprus announced that it has decided to offer alternative arrangements to all passengers who have Cyprus Airways tickets.  The cost of all alternative arrangements will be undertaken by the Republic.

The affected passengers of Cyprus Airways, who have arranged their travel with departure days up to and until 9/2/2015, can immediately contact the travel agency Top Kinisis Travel Public at the national telephone number 77787878, or if they are calling from overseas at the telephone number +357 22869999, in order to arrange for the issuance of a new flight ticket. For the remaining passengers, with departure date from 10/2/2015 and onwards, a new announcement will be made in the coming days.

Additional information will be given for the arrangements that are made and/or other useful information for the passengers, on the website of the travel agency www.topkinisis.com.

 

Thank you.

Cyprus Airways